Flere ras i Pollfjellet i natt - også i skredrenna ovenfor tunnelåpningen

foto