Sammenslåingen mellom Troms og Finnmark går på alt annet enn skinner. I juni sa Finnmark nei til å oppnevne medlemmer til fellesnemnda som skal bygge fylkene sammen. Det resulterte i at kommunalministeren endret sammensetningen slik at Troms i praksis fikk ansvaret. Men nå vil også Troms hoppe av, ifølge Nationen.

Fylkestinget i Troms holder et ekstraordinært møte 10. august. Fylkesrådets innstilling til møtet, er at heller ikke de skal delta i fellesnemnda, fordi de «anser det som en umulighet for medlemmene fra Troms å gjennomføre sitt arbeid uten at Finnmark deltar i nemnda».

I stedet ønsker fylkesrådet at Mæland selv tar affære og gjør fem grep for at sammenslåingen kan finne sted.

– Samlet sett vurderer vi at det er noen minimumspunkter som må gjøres før 2020. Det er vår vurdering at den eneste farbare veien videre er å utfordre departementet til å ta ledelsen på dette, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms til Nationen.

Kravene går ut på at det utpekes et valgstyre, at fylkestinget i det nye, sammenslåtte fylket må innkalles høsten 2019, at det lages et organisasjonsnummer og at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse. Det siste kravet er at det lages et forslag til budsjett og økonomiplan som kan legges fram for behandling på det første fylkestinget høsten 2019.