Ungdomsrådet i Lyngen tar fredag 20. og lørdag 21. april sikte på godt oppmøte fra Nord-Troms og gjerne også Balsfjord og Tromsø.

– Med tre ulike tilbud håper vi at mange unge finner noe som engasjerer, forteller leder Håkon Fjellstad, Simon Skjemstad Larsen og Benjamin Johansen i ungdomsrådet.

Turneringa i fotball i Lyngenhallen avvikles for sjette gang. Lørdagens aktiviteter er derimot mer ukjente i Lyngen.

Minst ti lag

Nattfotballen fredag om ei uke er et av ungdomsrådets faste arrangement i løpet av år.

– Vi satser på at lag fra hele området melder seg opp. Vi håper minst ti lag stiller opp. Blir dert nok rene jentelag, havner de i egen serie. I motsatt fall spiller jentene sammen med guttene.

Fristen for påmelding er dagen før. Finalen utkjempes i 01-tida.

– Vi har behov for flere funksjonærer til ulike oppgaver og noen dommere, forteller Benjamin Johansen.

Felles informasjon

De fremmøte lørdag 21. april har først en time med felles informasjon. Håkon Fjellstad i Lyngen ungdomsrådet ønsker velkommen sammen med Anna Lund Henriksen fra Regional ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST) og Victoria Figenschau Mathiassen fra Ungdommens fylkesråd (UFR).

– Vi legger opp til kjappe presentasjoner av ungdomsrådet, RUST, UFR og Ung i Troms.

Hva skjer på workshopen?

– Vi får mer kunnskaper om blant annet debatt- og taleteknikk, hvordan få gjennomslag for saker i kommunestyret og diskutere hva som fungerer bra i egen kommune, sier Håkon Fjellstad.

Lærer noen triks

– De øvrige får lørdag ettermiddag lære noen triks i hip hop av instruktører fra Tromsø, opplyser Simon Skjemstad Larsen.

I løpet av dagen blir servert to gratis måltider.

– Alt ligger til rette for ei spennende helg i Lyngen, konkluderer Håkon Fjellstad, Simon Skjemstad Larsen og Benjamin Johansen i ungdomsrådet i Lyngen.