Lyngsværinger på vannvogna etter forurensing fra kraftverkutbygging