Etterspør vannberedskap for gårdsbrukene: – Vi må bruke det vannet som er