Svardal Bøe etterlyser scooter-løftene fra Sp, men får svar