Kåre Bjørnar og flere musikere tar imot flyktninger med konsert

foto