Skjervøyværingene tar kjøkkenveien i Tromsø - og på Skjervøy

foto