To barnehager får støtte fra Sametinget: - Det viktigste enkelttiltaket