Elva har vasket bort 100 år gamle ruiner

Flere av kulturminnene ved Ankerlia i Kåfjord er vasket bort. Og blir ingenting gjort vil det gjenta seg når vårflommen kommer.