Billigere å fly i distriktene – nye ruter ut på anbud

foto