Foreslår å utrede havvind-felt utenfor Skjervøy og Kvænangen

foto