Fugledød i Lyngen - har plukket seks sekker, fulle av død fugl

foto