Raymond Johansen: Strengere innreiseregler kan gi raskere åpning av Oslo

foto