De siste årene har kommunene trengt statlig godkjenning for å oppta lån eller for å inngå langsiktige leieavtaler, men økonomien i Storfjord og Lenvik er nå under kontroll, og tidligere års underskudd betalt.

- Det er vi selvsagt glad for og det har vært et siktemål for oss over lengre tid og komme ut av ROBEK, sier ordfører i Storfjord kommune, Knut Jentoft.

Han forteller at de som styrte kommunen i forrige periode gjorde et meget godt grunnarbeid for å komme av lista.

- Det er ikke vår fortjeneste som sitter her i dag, det må være klart. Men vi er selvsagt veldig innstilt på at vi skal forbli ute av ROBEK, og vi kommer til å ha et meget våkent øye med kommuneøkonomien, slik at vi holder drifta på et nivå hvor vi ikke havner inn igjen, sier Jentoft.

Har kostet

- Man kan ikke senke skuldrene?

- Nei, overhodet ikke. Det betyr at vi må være meget aktpågivende og vi kan ikke øke kommunal drift - snarere tvert i mot. Vi må la det gå noen år og se at vi har full kontroll på drifta. Det er veldig mange utgiftsposter i en kommune som går uansett, og løper enten man vil eller ikke. Det er viktig at vi ser at vi havner på et nivå, som er slik at vi har full kontroll på inntekter og utgifter, sier ordføreren.

Det opplyser han at kommunen har per i dag.

- Inneværende år så ser det brukbart ut for å si det sånn. Forrige år gikk greit. Vi klarte og betale ned det vi skulle, neste års kvote på gjelda og komme av lista ett år før planlagt. Så vi er veldig fornøyd - men det har klart det har kostet, sier Jentoft.

Disse kostnadene har kommet i form av nedtak av stillinger.

- Mesteparten av en kommunes utgifter er lønn, så det er klart at det er ansatte som har vært med å betale prisen, sier ordføreren.

- Men nå skal det sies at grunnen til at man havnet der er komplisert, fortsetter han.

Varsom bruk av midler

Ordføreren forteller at Storfjord kommune har konsesjonsinntekter fra Skibotn kraftverk. Med gode strømpriser var også kommunens inntekter gode.

- I ettertid sank strømprisene til et bunnmål, og dermed også konsesjonskraftinntektene. Kommunen mistet inntekter og havnet på minussiden, så man kan si at svingninger i strømprisen førte til at kommunen plutselig satt med en del underskudd. Det var ikke bare å kvitte seg med i full fart, så her må vi igjen være varsom med bruken av disse midlene, sier han.

Variasjonene på konsesjonskraftinntektene er store.

- De var oppe i en 12 millioner. Per inneværende år så fikk vi inn 1,9 millioner for tilsvarende kraftmengde, så det er klart det betyr ganske mye. Å miste et såpass stort beløp fører til at det må dekkes inn på andre måter, enten når man har planlagt å bruke pengene eller allerede har brukt de. Men igjen - det kan ikke underslås at det er gjort et solid arbeid av de som styrte perioden i forrige periode når det kommer til dette, avslutter ordfører i Storfjord kommune, Knut Jentoft.