Studiesenteret i fare for nedleggelse: – Vil få store konsevenser

foto