Fylkesmannen i Troms har sendt brev til Nord-Tromskommunene for å informere om utbetaling av statstilskudd til opplæring i samisk. Denne utbetalingen gjelder for vår 2018. Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk eller som andrespråk.

Kvænangen kommune fikk for vårhalvåret 55 361 kroner. Samlet berettiget tilskudd for skoleåret 2017/2018 lå på 93 908 kroner for Kvænangen.

Nordreisa kommune mottar utbetaling på 459 078 kroner for våren 2018. Samlet berettiget tilskudd for skoleåret 2017/2018 lå på 778 718 kroner for Nordreisa.

Lyngen mottar 83 528 kroner for våren 2018. 141 685 kroner er det samlede beløpet i tilskudd kommunen får for hele skoleåret.

Storfjord får 177 253 kroner for første halvår, og er berettiget 300 669 kroner for hele det siste skoleåret i tilskudd.

Til Skjervøy utbetales det 36 908 kroner for våren. For hele skoleåret erde berettiget 62 605 kroner

Kåfjord er kommunen som har rett på den desidert største summen. For første hålvår mottar de 1 738 835 kroner. For hele skoleåret er de berettiget et tilskudd på 2 949 530 kroner.