Dan-Håvard Johnsen (LTL) minner om fylkestingets vedtak fra desember 2017 i Lyngen kommunes høringsuttalelse om Regional transportplan med handlingsplan for fylkesveier.

Sterk økning

Han ber videre om at fylkestinget på sitt mars-møte vedtar at regional plan for UFB skal være ferdig til høsten. Dette følges umiddelbart opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering.

Han tilføyer at UFB etter all sannsynlighet er i stand til å betale egne kapitalkostnader gjennom flere finansieringskilder og stort potensial for inntekter fra bompenger.

Johnsen nevner videre at det langs fylkesvei 311 til Koppangen planlegges sterk økning i etableringer. Området er helt sentralt i utviklingen av turisme.

Samtidig beklager han at deler av veien er i ferd med å gå i oppløsning. Strakstiltak må settes inn.

Lyngen-ordføreren påpeker også at fylkesvei 868 fra Lyngseidet til Oteren er i særdeles dårlig forfatning og må prioriteres med vedlikehold.

Lite ambisiøs

Lyngen kommune finner den fremlagte handlingsplanen som lite ambisiøs.

– En slik defensiv strategi kan medføre tap av bosetting og arbeidsplasser i vår region, skriver Dan-Håvard Johnsen i høringsuttalelsen.

foto
ny løsning: Ordfører Dan-Håvard Johnsen ønsker snarlig realisering av UFB. foto: Arne Teigen