Kåfjord kommune beslutter iverksetting av et nytt helsesenter på Svenhaugen i Birtavarre.

Det er formannskapet som sammen med leder for oppvekst og omsorg samt leder for miljø, drift og utvikling, onsdag bestemte seg for dette i et ekstraordinært møte.

– Det er en gledens dag for Kåfjordsamfunnet. Nå skal vi gå i gang med kontraktsforhandlinger med tilbyder, slik at vi innenfor de rammene vi har gitt, kan gå i gang med bygging så snart som mulig, jubler ordfører i kommunen, Svein O. Leiros.

Kanskje ferdig i 2018

Det er Skanska Husfabrikken AS som vant anbudskonkurransen og som skal stå for bygging av det nye senteret til i overkant av 250 millioner kroner.

Leiros håper å kunne starte i alle fall forarbeidet med graving i år.

– Vi hadde jo håpet å starte i mai eller juni i år, så vi er noen måneder forsinket. Skanska har tidligere uttalt at de vil ha omkring ett og et halvt års byggetid. Det kan bety at senteret står ferdig mot slutten av 2018 hvis alt går etter planen.

15 millioner dyrere

I det nye vedtaket har kommunen besluttet å øke konstadsoverslaget fra de opprinnelige 241 millioner til 256 millioner kroner. Økningen av kostnadene finansieres i hovedsak av økt låneopptak.

– Det blir dyrere på grunn av noen mindre ombygginger. Omsorgsboligene kan for eksempel ikke være fastbygd i resten av helsesenteret i følge lov, og må derfor stå for seg selv, sier ordføreren.

– Nødvendighet

Leiros karakteriserer det nye bygget som en toppmoderne nødvendighet for samfunnet.

– Hva er hovedproblemet med senteret som er i dag?

– Hovedproblemet er for det første lange avstander i bygget. Det er gamle små rom og tungvint drevet. Det er lite energieffektivt og dyrt og drifte i forhold til varme og lys. I tillegg renner det vann ut fra badene på rommet når det dusjes, sier han.

Kåfjord har vedtatt den såkalte omsorgstrappa der eldre som ikke kan bo hjemme først flytter til omsorgsboliger før neste skritt er sykehjem.

– Vi har omsorgsboliger nå knyttet under Hamarøymodellen. Men det blir ikke helt det samme, disse blir mer i tilknytning til helsesenteret.

FERDIG I FEBRUAR: Tegninger for det nye senteret sto ferdig i februar i år. Det nye helsesenteret vil romme legetjeneste, helsestasjon, sykehjem med korttids- og langtidsplasser, omsorgsboliger og rom for demente. Foto: Torbjørn O. Karlsen