Fare for streik ved Mack Ølbryggeri: – Produksjonen står i fare for å stoppe helt opp

foto