Ber kommunen om å forberede seg til å ta imot flyktninger fra Ukraina

foto