Seminar på Skjervøy: - Idretten er viktig for våre lokalsamfunn