Natt til 10. juli gikk den tidligere Kåfjord-ordføreren og fylkespolitikeren Bjørn Inge Mo bort. Familien skrev i en utalelse onsdag at dødsårsaken var hjertestans. Mo ble 54 år gammel.

Gratis sending

Framtid i Nord har fått tillatelse fra familien til å sende direkte fra begravelsen i Kåfjord kirke torsdag 21. juli.

Begravelsen sendes i sin helhet på våre nettsider og vil være åpen for alle.

– Det er mange som ønsker å følge Bjørn Inge til sitt siste hvilested, og det er ikke sikkert alle vil få plass i kirka. Andre har kanskje ikke anledning til å være der. Av den grunn kommer vi til å sende begravelsen gratis, direkte og i sin helhet, sier redaktør Kjetil Martesønn Skog.

En takk til Bjørn Inge

Bjørn Inge Mo hadde lang fartstid i politikken. I 2003, som 35-åring, ble han valgt til ordfører i hjemkommunen Kåfjord, og han ledet kommunen gjennom tre valgperioder.

Fra 2005 til 2014 ledet han Troms Arbeiderparti, og han var også sametingsrepresentant fra 2017. I 2019 ble Mo valgt til fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. En posisjon han beholdt helt fram til hans bortgang forrige helg.

– Dette er vår måte å takke Bjørn Inge for hans uvurderlige innsats for Kåfjord, men også for hele regionen Nord-Troms. Han var en markant politiker som Framtid i Nord har samarbeidet godt med i alle hans aktive år som bonde og næringsdrivende, og som politiker på alle nivå, sier Kjetil Martesønn Skog.