Kristina har gitt over 240.000 kroner på vegne av deg og meg