Her raser det i Pollfjellet – betydelig skredfare nå

foto