Nå kan du teste hvordan du hadde klart deg i reindrifta

foto