Krever stans av dagens anlegg: – Denne situasjonen må opphøre