Anbefaler at mobiltelefonen skal ut av alle klasserom