Den nye arbeidsgruppen skal følge forhandlingene mellom EU og Storbritannia, forteller europaminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Nå som forhandlingene er i gang, er det naturlig å nedsette en egen arbeidsgruppe for dette. Det gjør vi i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og andre aktuelle aktører, sier han.

Atle Leikvoll skal lede gruppen. Han har det siste året vært Norges utsending til forhandlingene i G20, der Norge har vært med som gjesteland.

Tidligere har Leikvoll blant annet vært EU-ambassadør og generalkonsul i New York. Bakke-Jensen beskriver ham som en kunnskapsrik og erfaren diplomat.

– Han kjenner systemet og har et bra nettverk. Og han er i stand til å lese prosesser, sier Bakke-Jensen til NTB.

Utenriksdepartementet understreker at det ikke er en forhandlingsdelegasjon Leikvoll skal lede. Forhandlingene går mellom EU og Storbritannia, og Norge er ikke part i disse.

Fram til i dag er det Niels Engelschiøn, ekspedisjonssjefen i Utenriksdepartementets Europa-avdeling, som har ledet det norske arbeidet med brexit.

Eksperter fra flere departementer har deltatt i arbeidet, i tillegg til diplomater fra ambassadene i Brussel og London.