Det er nettstedet istorfjord.com som skriver at Storfjord kommune har gjort en avtale med Statskog om i alt tre krysningspunkter for scooterløypene i Skibotndalen.

I avtalen ligger det en permanent skiltmerking ved Olderbakken, Brennfjell og i Dalmunningen.

Storfjord kommune har ansvar for skilting og rydding og kommunene har også ansvaret for vedlikeholdet av skiltene. Storfjord kommune står også for alt arbeidet i forbindelse med tilretteleggingen for scooterløypene.

Det skal ifølge istorfjord merkes på begge sider av E8.

Storfjord kommune har i alt fem scooterløyper.