– Det er mange små ting som kan ta oppmerksomheten vekk fra selve bilkjøringen. Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene, som gjør uoppmerksomhet til et stort sikkerhetsproblem i trafikken. Vær den bilisten du selv ønsker å møte i sommertrafikken, oppfordrer Rita Aarvold i Statens vegvesen i en pressemelding.

En undersøkelse fra Statens vegvesen viser at en har større aksept for å selv stille inn GPS-en og radioen, eller å spise og drikke under kjøring, enn vi har for at medtrafikantene gjør det samme. Fire av ti har heller ikke tillit til at medtrafikantene er tilstrekkelig oppmerksomme.

– Vi mennesker har evnen til å ha flere tanker i hodet samtidig, og gjøre raske skifter. Men vi har bare én pott med oppmerksomhet. De du møter på veien fortjener at du har din hele og fulle oppmerksomhet rettet mot nettopp bilkjøringen, sier Aarvold.

Hvert sekund teller

Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet farlig. Imens du lar tankene eller hendene vandre, kan du nå å kjøre over en hel fotballbane – nær sagt i «blinde».

– I trafikken teller hvert sekund. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan være forskjellen på liv og død. Så brutalt er det faktisk, sier Aarvold.

Tre av ti dødsulykker skjer på grunn av uoppmerksomhet.

Husk pauser

Vegvesenet oppfordrer sjåførene til å reflektere over hvor de har sin oppmerksomhet når de kjører.

– Sørg for å luke vekk så mange oppmerksomhetstyver som mulig, før dere kjører! Start mette og uthvilte, og hjelp hverandre underveis på turen. La sidemannen ta seg av radioen, kartlesingen og barna. Og ta pauser underveis, det er både hyggelig og nødvendig, oppfordrer Aarvold.

Ved å holde blikket bort i to sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning i "blinde". To sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge man kan ha blikket vekke sammenhengende, før risikoen for farlige hendelser øker betydelig.