Tungt tema på dagsordenen

Vold og overgrep er mer utbredt i samiske miljøer enn i andre deler av befolkningen. Riddu Riddu vil løfte dette fram i lyset, og inviterte til seminar om problemet.

PANELDEBATT Sigbjørn Skåden, Henrik Olsen og Marion Ravna diskuterer utfordringer rundt vold og overgrep i samiske miljøer. 

pluss

En forskningsrapport i fra 2015 viste at samiske kvinner har høyere risiko for å bli utsatt for både seksuelle overgrep og vold enn etnisk norske. Siden rapporten kom ut har også VG avdekket en rekke overgrep i Tysfjord. Riddu Riddu satte dette på dagsordenen gjennom å invitere til seminar moderert av Nordlys-redaktør Silje Solstad. Med i panelet hadde hun professor ved institutt for turisme og nordlige studier Britt Kramvig, forfatter Sigbjørn Skåden, artist Mimie Märak, student Marion Ravna og sametingsrepresentant Henrik Olsen.

Historiske årsaker

Gjennomgående pekte alle i panelet på samenes historie som undertrykt minoritet som en mulig underliggende årsak bak tausheten som preget både saken i Tysfjord og overgrepssakene i Kautokeino i fra 2006.

-  Fornorskningen startet med at våre religiøse ledere ble brent. Senere fikk vi fornorskningen der samisk ble sett på som noe mindreverdig. Et folk kan ikke bare gå igjennom noe sånt i lang, lang tid uten at det gjør noe med dem. Man må se på historien, se på sårene og mindreverdighetskompleksene og se hva det har gjort med oss, sa Ravna.

Vil ha kommisjon

Henrik Olsen vil opprette en forsoningskommisjon som et virkemiddel for å bearbeide vonde følelser mellom det samiske og storsamfunnet. Et lignende arbeid i Canada har hentet inn flere enn 6.000 vitnesbyrd fra urfolk som ble tvunget til å vokse opp på internatskoler.

- Kanskje har problemene noe med fornorskningen å gjøre. Det må ikke forstås som at overgripere og voldsutøvere er ofrene, de er ansvarlige for sine handlinger, men det holder ikke å peke på dem. Man må vite hva det underliggende årsakene er. Tallene i rapporten er sammenfallende tall med andre urfolkssamfunn, de sliter med de samme problemene, sa Olsen.