LYNGEN PÅ FORELØPIG 62. PLASS I KOMMUNEBAROMETERET:

– Ut ifra tallene virker det som vi er en bra kommune å bo i

Lyngen ligger så langt an til en 62. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport.

SVÆRT FORNØYD Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) er godt fornøyd med tallene i kommunebarometeret som er lagt fram. – Dette baserer seg på tjeneste vi skal levere til innbyggerne, og det viser seg at dét er veldig tilfredsstillende, sier Johnsen.  Foto: Arne Teigen

pluss

– Dette er veldig, veldig gledelige tall, sier Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL).