NY STUDIE:

Rømt oppdrettslaks endrer villaksstammen

En ny studie viser at genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks gir færre store villaks.
pluss

Ifølge en ny studie har villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks en annen alder og størrelse når den blir kjønnsmoden enn villaks som har mindre oppdrettslaks i slekta. Det fører blant annet til at det blir færre storlaks i elvene, skriver NRK.