Ønsker føre-var holdning når nytt kunstgress skal legges

– Dagens situasjon er en stor risiko.

St. Hansturneringa. Arkivfoto.  Foto: Matilde Persen

pluss

Naturvernforbundet i Nordreisa mener barn og unge i Nordreisa opplever en risiko med dagens situasjon på kunstgressbanen.