Forebygger i hjemmet

Et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam har fokus på forebyggende tiltak, primært slik at personen unngår flytting til institusjon.

TEAMET: Ann-Heidi Adriansen (til venstre), Anette Samuelsen og Lise Nysted Grønvoll utgjør Hverdagsrehabiliteringsteamet. Kjellaug Grønvoll har overordnet ansvar. Foto: Arne Teigen 

pluss

Gruppa består av ergoterapeut Anette Samuelsen, fysioterapeut Lise Nysted Grønvoll og hjemmetrener Ann-Heidi Adriansen. Kjellaug Grønvoll har som helse- og omsorgssjef i Lyngen et overordnet ansvar.