FORESLÅR REGELENDRINGER I BYGGING PÅ SKREDUTSATTE OMRÅDER:

Lyngen-ordføreren: – Dette er helt avgjørende for utviklinga

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen (LL) deltar på den nasjonale fjellskredkonferansen i Tromsø.

LYNGEN Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LL). ARKIVFOTO: ARNE TEIGEN 

pluss

Konferansen arrangeres tirsdag, onsdag og torsdag denne uka, der Lyngen, Storfjord, Nordreisa og Kåfjord kommune er med som samarbeidspartnere. Under konferansen er det blant annet rundtur i Lyngen og Kåfjord for å se på noen av områdene som er særlig utsatt for fjellskred.