ÅPNER UTSTILLINGA "OPPRØRSBYGDA MANNDALEN"

Skal vise fram opprør fra 1900-tallet til i dag

Lørdag åpnes utstillinga «Opprørsbygda Manndalen» på Senter for nordlige folk.

Sjåbakkenhuset før restaurering: Sjåbakkens brev er et av temaene i utstillinga. 

pluss

På 1900-tallet sto opprør sentralt i regionen, og disse trekkene skal vises fram i utstillinga «Opprørsbygda Manndalen» – fra den læstadianske bevegelsen, landmålersaken og Sjåbakkens brev, til nåtidige bevegelser og motstand som Svartskogsaken og Riddu Riđđu. Utstillinga tar utgangspunkt i en digital fortelling om opprør i Manndalen, laget av Lisa Vangen, i forbindelse med kulturminneåret 2009.