NORD-TROMS KONFERANSEN ARRANGERES FOR FØRSTE GANG:

– Vi må tenke sammen og gjøre hverandre gode

Nord-Troms regionråd har gått sammen med blant annet Halti Næringshage og Sparebank1 Nord-Norge om en større næringskonferanse i Nord-Troms.

HALTI: Daglig leder i Halti næringshage, Marius Johansen og Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap,) gleder seg og håper mange ønsker å delta. - Vi må tenke sammen og gjøre hverandre gode. Det har for eksempel Knut Eirik Dybdal skjønt. Hva ville Arctic Race vært hvis det kun skulle arrangeres i Troms eller Nordland? Styrken ligger i å tenke og løfte sammen. Det må vi tørre å gjøre også i Nord-Troms, da blir mulighetene uendelige! sier Losnegaard Mevik.FOTO: JOHANNE P. ELVESTAD 

pluss

Hvordan kan man lykkes med nyskapninger, og hvordan kan vi utnytte våre regionale fortrinn? Det er noe av spørsmålene som blir tatt opp på næringskonferansen i Nordreisa i slutten av september. Konferansen skal inspirere til nytenking og fokuset vil være rettet mot entreprenørskap, innovasjon, kompetanse, kultur, infrastruktur og hvilke drivere som fremmer vekst.