KOMMUNESTYREMØTE I KÅFJORD:

– Vi er i en vanskelig situasjon

Tirsdag denne uka var det kommunestyremøte i Kåfjord.

UTFORDRENDE: Det er utfordrende å ta igjen underskuddet i Kåfjord kommune fra i fjor. Fra venstre: ordfører Svein O. Leiros (Sp), varaordfører Ludvig Rognli i Manndalen, Skardalen og Nordnes bygdeliste, og rådmann Einar Pedersen. FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD 

pluss

Der ble flere saker tatt opp, blant annet tertialrapporten per 31. august.