Har lansert ny nettside om Nordreisa

VisitReisa skal formidle alt av interesse vedrørende nasjonalparken, landsbyen og besøkssenteret.

Mollisfossen Reisa nasjonalpark  Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Halti nasjonalparksenter, Storslett nasjonalparklandsby og Reisa nasjonalparkstyre er alle samlet under merkevaren Norges nasjonalparker. Nå har de gått sammen og etablert en ny portal på nett som heter VisitReisa.