– Man har ikke tro på at distriktene kan løse sine egne behov og problemer

– Denne sentraliseringa er et ledd i å ta funksjoner fra distriktene, og sørge for at de rett og slett ikke blir så konkurransedyktige som de bør være for å opprettholde bosettinga.

LEI: Storfjord-ordfører Knut Jentoft (innfelt) synes ikke noe godt om at flere tilbud i samfunnet sentraliseres, slik som nærpolitireformen der Skibotn snart blir uten pass-kontor. – Distriktene svekkes hver gang det gjøres endringer, sier Jentoft. FOTO: KJETIL NIELSEN SKOG 

pluss

Det sier Knut Jentoft (TPL), ordfører i Storfjord kommune. Han har nylig fått vite at sivile arbeidsplasser hos politiet i Skibotn flyttes til Nordreisa. Det liker ordføreren svært dårlig.