Antall menneskehandel-saker er økende i hele landet, men ikke i nord. Nå erkjenner politiet at de ikke har prioritert dem.

Etter ikke å ha prioritert menneskehandel i en årrekke innrømmer politiet i Troms at de ikke har nok kunnskap om feltet.

utfordring: Politiinspektør Yngve Myrvoll sier til iTromsø at politiet har en stor utfordring med å etterforske menneskehandelsaker, da de ofte er tidkrevende samt at ofrene i mange tilfeller vegrer seg for å samarbeide i frykt for represalier. FOTO: RONALD JOHANSEN/ITROMSØ  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

pluss

Utnyttet i vaskefirma. Tvunget til lange dager i en dagligvarebutikk. Ikke utbetalt lønn i bilvaskefirma. Truet til å prostituere seg. Dette er alle eksempler på saker vi har sett i Norge de senere årene. Ofrene er hentet fra fattigdom, som oftest i Øst-Europa og Asia, med lovnad om jobb i Norge. De kommer fra fattigdom og familier med få eller ingen ressurser. Et håp om et bedre liv ligger utenfor hjemlandets egne grenser, og når en bekjent forteller om muligheten i Norge – velger mange å dra.