Kommunen har sagt opp avtalen med museet. Museumsleder skuffet

Får konsekvenser for Gamslett fiskarbondegård.

OPPSIGELSE: Fiskarbondegården på Gamslett er på vei ut av Nord-Troms museum.   Foto: Arkivfoto

pluss

Lyngen kommune har sagt opp avtalen med Nord-Troms museum.

Avgjørelsen får konsekvenser for driften av Gamslett fiskarbondegård på Svensby.

- Administrasjonen har fulgt opp vedtaket fra budsjettmøtet i desember i fjor. Oppsigelsen er med virkning fra 1. januar 2019, forteller kommunalsjef Anette Holst i Lyngen kommune.

Hun vil imidlertid ikke stenge døra definitivt for det regionale museet med adresse på Storslett.   

- Vi skal innen kort tid forhandle med Nord-Troms museum før oppsigelsen eventuelt blir endelig, sier Holst.

Økonomi og kompetanse

Holst opplyser at Lyngen kommune skal bruke de neste månedene for på vurdere alternativer løsninger i samarbeid med andre museer og Troms fylkeskommune. Økonomi og kompetanse blir blant stikkordene.

Kommunestyret vedtok på budsjettmøtet at årlige utgifter reduseres med 300.000 kroner fra og med 2019. Samtidig ble det ført opp 100.000 kroner til egen museumsdrift.

- Politikerne har registrert av at det er misnøye blant befolkningen om hva som skjer på Gamslett. Begrenset åpningstid er blant ankepunktene. Anlegget har i de siste årene vært for lite tilgjengelig for besøkende, forteller kommunalsjef Anette Holst.

Ser ingen bedring

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) minner om at kommunestyret første gang i desember 2016 vedtok å avslutte forholdet til Nord-Troms Museum. To års oppsigelsestid gjør at beslutningen først kan gjelde fra januar 2019.

- Vi har over en lengre periode registrert at innbyggerne ikke er tilfredse med museets håndtering av Gamslett. En rekke forhold trekkes frem, blant annet manglende tilgjengelighet.

Han har ikke registrert noen bedring i museets prioriteringer på Gamslett.

- Når Lyngen knytter seg til et annet museum, gir det nye muligheter for å styrke gårdens posisjon. Jeg forholder meg til vårt siste vedtak i kommunestyret, forteller ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Overrasket og skuffet

Nina Einevoll Strøm, som er daglig leder i Nord-Troms museum, ble skuffet og trist da hun mottok oppsigelsen fra Lyngen kommune.

Hun håper at det i tolvte time blir mulig å komme til enighet med Lyngen kommune.

- Jeg har forstått at Lyngen ikke er fornøyd med det tilbudet på Gamslett.

- Hva betyr oppsigelsen for dere?

- Vi blir etter hvert kjent med konsekvensene. Jeg synes saken er veldig trist for alle parter.

Einevoll Strøm håper å kunne møte Lyngen kommune ved forhandlingsbordet med tanke på at Lyngen fortsetter i Nord-Troms museum.

- Er andre kommuner på vei ut av museet?

- Jeg synes det ser bra ut i de fem andre kommunene. Vi har ikke så mye ressurser, men prøver å dele på det vi har, sier daglig leder Nina Einevoll Strøm.


Forsvaret tar anlegget tilbake

Like etter siste visning i 2017 fikk Nord-Troms Museum beskjed om at det nå var stopp av formidling ved det skjulte bunkersanlegget i Storfjord.