Kåfjord og Skjervøy får nye skredkart

Kommunene Kåfjord og Skjervøy får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.
pluss

Kartene viser at flere områder med bebyggelse er skredutsatt, og tar hensyn til steinsprang, sørpeskred, jordskred, flomskred og snøskred.