Ønsker flere innbyggere

Et nyopprettet demografiutvalg skal bidra til økt folketall i Lyngen.

Lyngseidet i Lyngen kommune.  Foto: Arne Teigen

pluss

Utvalget kan foreslå tiltak for å snu befolkningsutviklingen i forkant av budsjettbehandlingen.