Fornøyd med bøndenes krav:

- Staten har et ansvar for å ta vare på naturen

Natur og ungdom er fornøyde med kravet fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag i årets jordbruksoppgjør.

Illustrasjonsfoto. 

pluss

Torsdag la Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag fram sitt felles krav til jordbruksoppgjøret. Natur og Ungdom er fornøyd med at kravet inneholder tiltak til et bærekraftig jordbruk i hele Norge, og da spesielt et nasjonalt setertilskudd, et nytt driftsvansketilskudd, og mer penger til små og mellomstore melkebruk.