To etater ligger an til å bruke over 11 millioner mer enn budsjettert:

Ordføreren: – Det er utfordrende

Kåfjord kommune har iverksatt tiltak for å få kontroll på gigant-overskridelsene.

MERFORBRUK: To etater, omsorg og oppvekst, ligger an til å bruke over 11 millioner mer enn budsjettert. Kommunen har nå satt inn ekstra midler, blant annet pengene fra Havbruksfondet. Arkivfoto  Foto: Jan Arild Hansen

pluss

I siste kommunestyremøte ble politikerne i Kåfjord informert om store budsjettoverskridelser på oppvekst og omsorg. 11 360 000 millioner kroner må tilføres til de to etatene for at man skal komme i balanse ved utgangen av 2018. Hovedsummen ligger på omsorg, der budsjettoverskridelsene er på nær ti millioner.

Kutter i stillinger

Rådmann Einar Pedersen sier overskridelsene i stor grad skyldes mindre inntekt og merforbruk på begge områder.

– Vi la dette fram til kommunestyret og pekte på hvilke muligheter man har til å komme i balanse likevel.

For å få budsjettet i balanse, er planen å gjøre bruk av merinntekter og fond.

– Og så er planen fra kommunestyret at man skal kjøre så stramt som mulig fram mot årsskiftet, for å komme ut med et best mulig resultat.

Det er iverksatt tiltak for å kutte forbruket - blant annet skal man ta ned antall årsverk i omsorgstjenesten.

– Vi har redusert til i underkant av 25 pasienter på sykehjemmet, men har budsjettert for 30 plasser. Det er også gjort en grundig gjennomgang av PU-tjenesten, og med ny turnus vil man kunne ta ned 3-4 årsverk der. Det er slike tiltak som gjør at vi kan greie å oppnå et litt bedre resultat, sier Pedersen.


Vedtok budsjettet

– Et ganske heftig investeringsbudsjett

Budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 ble vedtatt på kommunestyremøtet i Kåfjord mandag, men med noen endringer.

 

Desentralisert struktur

Ordfører Svein Oddvar Leiros sier de forrige uke innkalte til arbeidsmøte, og er godt i gang med å finne løsninger for situasjonen.

– Det er store overskridelser, så det er utfordrende, understreker han.

Også han påpeker at det er satt i gang tiltak.

– Det er vi nødt å gjøre, ellers går vi på en kraftig smell i 2018.

POSITIV: Kåfjord-ordfører Svein Oddvar Leios har tro på at de skal få situasjonen under kontroll. – Jeg tror vi skal klare å ro det i havn. Det gjør vi alltid, sier han. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

 

Han sier overskridelsene er bevis på at de har et stramt budsjett, og at det er krevende å få tjenesteproduksjonen i Kåfjord til å gå i balanse.

– Det har vært et politisk ønske i alle år å ha en desentralisert struktur. Det krever litt ekstra, men det er politisk vilje for å få det til, sier Leiros.


FORMANNSKAPSMØTE I KÅFJORD:

Ønsker å bruke 300.000 kr for å bekjempe mobbing

På formannskapsmøtet i Kåfjord sist uke ble budsjett- og økonomiplanen for 2018 tatt opp.

 

– Beklagelig

For å få årets budsjett til å gå i balanse har politikerne bestemt å bruke penger fra fond, blant annet pengene fra Havbruksfondet.

Dette er penger man i all hovedsak unngår å sette inn i drift, da det i utgangspunktet er et engangsbeløp.

– Det er beklagelig at vi er nødt å bruke pengene fra Havbruksfondet og utbyttepenger, men det er det vi har tilgjengelig, sier ordføreren.

– Det er overhodet ikke vårt ønske å ta i bruk ekstraordinære midler, men i år er vi dessverre nødt til det.

Leiros understreker at årets situasjon er ekstraordinær, og viser til at de i fjor kom ut med fire millioner i pluss.

– Med stram drift og stram økonomistyring er det mulig å drifte på en god måte.

Vil ro det i havn

Nå har ordføreren god tro på at de skal få situasjonen under kontroll.

– Vi hadde et godt møte i formannskapet på tirsdag, og det ser ut som vi har godt fokus og god kontroll på situasjonen, sier han.

– Jeg er positiv, sånn sett, og tror vi skal klare å ro det i havn. Det gjør vi alltid.


Å bo på utrygg grunn

I Norge får folk lov til å bo der det er én promilles sannsynlighet for jordskred. Hvordan kjennes det å bo et slikt sted?