To etater ligger an til å bruke over 11 millioner mer enn budsjettert:

Ordføreren: – Det er utfordrende

Kåfjord kommune har iverksatt tiltak for å få kontroll på gigant-overskridelsene.

MERFORBRUK: To etater, omsorg og oppvekst, ligger an til å bruke over 11 millioner mer enn budsjettert. Kommunen har nå satt inn ekstra midler, blant annet pengene fra Havbruksfondet. Arkivfoto  Foto: Jan Arild Hansen

pluss

I siste kommunestyremøte ble politikerne i Kåfjord informert om store budsjettoverskridelser på oppvekst og omsorg. 11 360 000 millioner kroner må tilføres til de to etatene for at man skal komme i balanse ved utgangen av 2018. Hovedsummen ligger på omsorg, der budsjettoverskridelsene er på nær ti millioner.