Inntektstoppen for Nordreisa kommune

Aksjesalg preger inntekstlista for Nordreisa

Jan Roger Birkelund, Bjarne Johannessen og Harald Johannessen er de tre øverste på inntektslista i Nordreisa kommune.

Jan Birkelund 

pluss

Birkelund, som inntil i fjor var daglig leder i JB Elektro AS, topper lista med en skattbar inntekt i 2017 på 5,8 millioner kroner. Han topper også både formuelista og skattelista.