Disse barna har vært mer ute enn inne

Prosjektet med å ha en egen utegruppa i Polarstjerna barnehage har vært en stor suksess.

fint: Brynjar Oksfjellelv liker å være mye ute. Personalet i barnehagen sier både foreldre og barn er fornøyde med prosjektet. 

pluss

Brynjar Oksfjellelv (5) drikker rykende varm kakao med de elleve andre førskolebarna i skogen i Burfjord.